මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතයට අවසර ඇති අය.

 • ඔබගේ වයස අවුරුදු 18 කට වැඩිවිය යුතුය.
 • ගිවිසුමකට ඇතුළත් වීමට නීතිමය බාධාවන් නොතිබිය යුතුය.
 • මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන යම් අයෙකු පහත සඳහන් ‍කොන්දේසි එකක් හෝ සියල්ලම පිළිගැනීමට සූදානම් නැතිනම් මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළුවීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුය.

1.අපගේ සේවය.

මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතයට අවසර ඇති අය. ඔබගේ වයස අවුරුදු 18 කට වැඩිවිය යුතුය. ගිවිසුමකට ඇතුළත් වීමට නීතිමය බාධාවන් නොතිබිය යුතුය. පහතින් සඳහන් වන කොන්දේසි සියල්ල පිළිගැනීමට එකඟ විය යුතුය. මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන යම් අයෙකු පහත සඳහන් ‍කොන්දේසි එකක් හෝ සියල්ලම පිළිගැනීමට සූදානම් නැතිනම් මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළුවීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුය. 1.අපගේ සේවය. මෙම සේවාව මගින් කෙරෙන්නේ විවාහ අපේක්ෂයින්ට තමන්ගේ රුචි පරිදි කෙනෙකු තෝරා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම පමණි. ඉන්පසු තවදුරටත් කටයුතු කරගෙන යාම ඔබ හා එකී පාර්ශවන්ගේ උවමනාව, කැමැත්ත හා එකඟතාවය මත පමණක් සිදුවේ. එවැනි සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා කිසිම අයුරක අනුබල දීමක් හෝ බලපෑමක් subamangalam.lk ආයතනය මගින් සිදු නොකෙ‍රේ. යම් සම්බන්ධතාවයක් හේතුකොටගෙන කිසියම් පාර්ශවයකට සිදුවන ගැටළු, පාඩු හෝ මූල්‍යමය අවාසි සම්බන්ධයෙන් subamangalam.lk ආයතනය වගකියනු නොලැබේ. තවද මෙම මංගල සේවයේ ලියාපදිංචි වී ඇති විවාහ අපේක්ෂකයින්ගේ විවාහක, අවිවාහකබව, පදිංචි ලිපිනය, රැකියාව ඇතුළු සම්පූර්ණ විස්තර වල සත්‍ය අසත්‍ය‍ භාවය සොයා බැලීමට subamangalam.lk ආයතනය කිසිදු අන්දමේ වගකීමකට බැඳී නොමැත. මෙම වෙබ් අඩවිය තුලින් දැනගන්නා යම් කෙනෙකු . සමඟ සම්බන්ධතාවයක් පටන් ගැනීමට පෙර ඔහු හෝ ඇය සපයා ඇති සියලු තොරතුරු වල සත්‍ය අසත්‍ය තාවය සොයාගැනීම තමාගේ කාර්ය භාරය හා වගකීම බව ඔබ පිළිගත යුතුය. මෙම වෙබ් අඩවිය තුළින් හඳුනාගන්නා කිසිවකු සමඟ විවාහයට පෙර කිසිම මුදල් ගනුදෙනුවකට සම්බන්ධ නොවන බවටද ඔබ එකඟවිය යුතු වේ.

2. වෙබ් අඩවිය භාවිතය

ඔබ ඇතුළු සියළුම සාමාජිකයන්ට වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම සඳහා USERNAME හා PASSWORD එකක් ආයතනය මගින් ලබා දේ. ඉන් පසු තමන්ට රිසි PASSWORD එකක් යොදාගෙන තමන්ගේ ගිණුම පවත්වාගෙන යාම සාමාජිකයාගේ වගකීම වේ. තමන්ගේ ‍Profile එකේ වෙනස්කම් කර ගැනීම හා ගිණුම ආරක්ෂාකාරීව පවත්වාගෙන යාම තමන්ගේ වගකීම බව සාමාජිකයා පිළිගතයුතු වේ. Password එක සුරැකිව තබා ගත යුතු අතර තමන්ගේ ගිණුමේ යම් වෙනසක් සිදුවුවහොත් එහි වගකීම සාමාජිකයා බාරගත යුතු වේ.

3. නියමිත මුදල් ගෙවා මෙම වෙබ් අඩවියට ලියාපදිංචි වීමෙන් ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ

 • 1. ඔබගේ විස්තර සහිතව මංගල යෝජනාවක් මෙහි පළකර ගැනීමට හැකිවීම. ඔබට කටයුත්තක් තීන්දු වන තෙක් එය මෙහි තබාගත හැක.
 • 2. මෙම වෙබ් අඩවියේ පලවී ඇති Profile වල දුරකථන අංක වෙබ් අඩවියෙන්ම ලබාගැනීමේ පහසුකම.
 • 3. ඔබ ලබාගන්නා සමහර දුරකථන අංක සමහරවිටෙක ක්‍රියාවිරහිත වී හෝ ප්‍රතිචාර නොදී හෝ තිබිය හැක. සමහරක් අය දැනට යෝජනා කතාකරගෙන යන අය විය හැක. එවැනි අවස්ථාවන් ගැන වෙන වෙනම සොයා බලා හේතු කියාසිටීමට ආයතනය වගකීමෙන් බැඳී නොමැත.
 • 3. 4. ආයතනයේ ප්රතිපත්ති අනුව සාමාඡිකයකුගේ දුරකථන අංකය ලබා ගැනීමට අවසර ඇත්තේ තවත් සාමාජිකයෙකුට පමණි. පිටස්තර අයට ඒවා ලබා ගැනීමට අවකාශ නැත. සාමාජිකයන්ගේ දුරකථන අංක ප්රදර්ශණය වීම නිසා බාහිර පුද්ගලයින්ගෙන් සාමාඡිකයින්ට හිරිහැර වන අවස්ථා ඇති බැවින් ආයතනය එම පියවර ගෙන ඇත. එබැවින් වෙබ් අඩවියේ ඇති සෑම යෝජනාවකම දුරකථන අංක ප්රදර්ශණය කර නොමැත. එහෙත් සමහරක් සාමාඡිකයින්ගේ බලවත් ඉල්ලීම නිසා රු 3000/- ක මුදලක් ගෙවීමෙන් මාස 6ක කාලයකට දුරකථන අංකය ප්රදර්ශණය කිරීමට අවස්ථාව ලබාදී ඇත. මෙලෙස බාහිර අයට දුරකථන අංකය ලැබීමෙන් එම සාමාජිකයින්ට යම් අපහසුතාවයකට මුහුණ දීමට සිදු වුවහොත් ඒ ගැන subamangalam.lk ආයතනය වග කියනු නොලැබේ.

4. පිටපත් කිරීම.

මෙම වෙබ් අඩ‍වියේ ඇති සියලුම දත්ත හා ඡායාරූප වල අයිතිය subamangalam.lk ආයතනය සතුවේ. මෙහි එන දත්ත හා ඡායාරූප කිසිවක් කුමන අන්දමකට හෝ පිටපත් කිරීමට කිසිවෙකුටත් අවසර නොමැත. එය සම්පූර්ණයෙන්ම නීති විරෝධි ක්‍රියාවකි. මෙහි පලවී ඇති යම් ඡායාරූපයක් පිටපත් කර ලබා ගැනීමෙන් එම සාමාජිකයාට යම් ගැටලුවකට මුහුණු දීමට සිදුවුවහොත් එම වගකීමෙන් subamangalam.lk ආයතනය නිදහස් වන අතර එම ක්‍රියාව සිදු කළ පුද්ගලයා ඒ සම්බන්ධ සම්පූර්ණ වගකීම බාරගැනීමට බැඳී ඇත. එවැනි තැනැත්තෙකුට විරුද්ධව නීත්‍යානුකූල පියවර ගැනීමට එක්සෙල් ඩේටා බැන්ක් අයතනයට බලය ඇත.

5. වෙබ් අඩවියේ පලවී ඇති වෙළඳ දැන්වීම්.

අනෙකුත් ඕනෑම වෙබ් අඩවියක මෙන් මෙම වෙබ් අඩවියේද වෙළඳ දැන්වීම් පලකර ඇත. මෙහි පලකර ඇති සෑම වෙළඳ දැන්වීමක්ම පාලනය කරනු ලබන්නේ Google ආයතනය විසිනි. එම දැන්වීම් වල අයිතිය ඔවුන් සතුය. එම දැන්වීම් සම්බන්ධව ක්‍රියාකිරීම ඔබගේ තනි කැමැත්ත ඇතිව සිදුවේ. ඒ සම්බන්ධව කිසිදු වගකීමක් දැරීමට subamangalam.lk ආයතනය නෛතිකව බැඳි නොමැත.

6.තොරතුරු වල රහස්‍යභාවය.

සාමාජිකයෙකු විසින් subamangalam.lk ආයතනයට සපයා ඇති කිසිම තොරතුරක් පිටතට ලබා දීමට ආයතනය බැඳී නොමැත. එහෙත් නීතියේ අවශ්‍යතාවයක් මත එසේ කිරීමට සිදුවුවහොත් එයට අනුකූල වීමට අප බැඳී සිටී.

7.සාමාජිකත්වය අහෝසි කිරිම.

ඕනෑම සාමාජිකයෙකුට ඕනෑම අවස්ථාවකදි තමන්ගේ සාමාජිකත්වය අහෝසි කරගත හැක. ඒ සඳහා ආයතනයට ඇමතුමක් දී තමන්ගේ අනන්‍යතාවය ඔප්පු කළ යුතු වේ. එලෙසම පහත සඳහන් කුමන ක්‍රියාවක් නිසා හෝ ඔබගේ සාමාජිකත්වය ‍ඉවත් කිරීමට subamangalam.lk ආයතනයට බලය ඇත.

 • 1.තමන්ගේ නොවන දුරකථන අංක ඇතුලත් කිරීම
 • 2. තමන්ගේ නොවන ඡායාරූප පලකිරීම
 • 3.වෙබ් අඩ‍වියේ ඇති දත්ත හා ඡායාරූප පිටපත් කිරීම හෝ සොරකම් කිරීම
 • 4.දුරකථන ඇමතුම් වලට යහපත් ප්‍රතිචාර නොදීම
 • 5.තවමත් කටයුත්තක් තීන්දු නොවී තිබියදී හා තමන්ගේ Profile එක වෙබ් අඩවියේ තබාගෙන සිටියදී වෙනත් සාමාජිකයෙකු කතා කල විට ''අපට එකක් හරි ගිහිල්ලා'' යැයි කීම.
 • 6.මෙම සේවය තුළින් හඳුනාගන්නා අය සමඟ මුදල් ගනු‍දෙනු වලට සම්බන්ධ වීම.
 • 7.මෙම ගිවිසුමේ සඳහන් කොන්දේසි එකක් හෝ එයට වැඩි ගණනක් කඩ කිරිම.

එමෙන්ම යම් සාමාජිකයෙකු විසින් තවත් සාමාජිකයෙකුට විරුද්ධව අප වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන පැමිණිල්ලක් සම්බන්ධව නිසි විභාගයක් පැවැත්වීමෙන් පසුව එවැනි සාමාජිකයන්ගේ සාමාජිකත්වය අහෝසි කිරිමට subamangalam.lk ආයතනයට බලය ඇත.

8.තමන්ගේ නොවන විස්තර ඇතුලත් කිරිම.

යම් සාමාජිකයෙකු විසින් තමන්ගේ නොවන ඡායාරූපයක් හෝ දුරකථන අංකයක් තමන්ගේ Profile එකට ඇතුල් කොට ඇත්නම් ඒ බව දැනගන්නා යම් තැනැත්තෙකුට එම කරුණ සම්බන්ධව subamangalam.lk ආයතනයට දුරකථනයෙන් දැනුම් දීමට හැකි අතර subamangalam.lk ආයතනය වහාම ක්‍රියාත්මක වී එවැනි තොරතුරු වෙබ් අඩවියෙන් ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගනු ඇත. මෙවැන්නක් කිරීමෙන් ඡායාරූපයේ හෝ දුරකථනයේ සැබෑ අයිතිකරුට විඳින්නට වන ඕනෑම අන්දමේ ගැටළුවක් හෝ පාඩුවක් සම්බන්ධ සම්පූර්ණ වගකීම එම සාවද්‍ය ‍තොරතුරු තමන්ගේ Profile එකට ඇතුලත් කරගෙන සිටි සාමාජිකයා විසින් භාරගත යුතු අතර එක්සෙල් ඩේටාබෑන්ක් ආයතනය ඒ සියල්ලෙන්ම නිදහස් වේ. එවැනි තැනැත්තෙකුට විරුද්ධව නීතිමය පියවර ගැනීමට එක්සෙල් ඩේටා බැන්ක් ආඅයතනයට බලය ඇත.

9.මුදල් ආපසු දීමේ ප්‍රතිපත්තිය.

ඉහත අංක 7 හා 8 යටතේ දක්වා ඇති එක් කරුණක් හෝ කරුණු කිහිපයක් නිසා හෝ සාමාජිකත්වය අහෝසි වූ පුද්ගලයෙකුට ඔහු හෝ ඇය විසින් ආයතනයට ගෙවූ මුදල් ආපසු ගෙවීමට subamangalam.lk .ආයතනය බැඳී නොමැත.

10. ගිවිසුමේ සඳහන් කොන්දේසි.

මෙම ගිවිසුමේ සඳහන් කොන්දේසි කිසිම පූර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව වෙනස් කිරීමේ හෝ අළුතින් කොන්දේසි එකතු කිරීමේ බලය subamangalam.lk ආයතනය සතුය. එබැවින් කලින් කලට මෙම කොන්දේසි පරික්ෂා කිරීම ඔබගේ වගකීම වේ.

11. බලපවත්වන නීතිය.

ඕනෑම සාමාජිකයෙකු subamangalam.lk ආයතනය වෙත ලියාපදිංචි වූ විට ඔහු හෝ ඇය subamangalam.lk ආයතනය සමඟ මෙම ලියවිල්ලේ සඳහන් කරුණු කාරණාවලට යටත්ව ගිවිසුමකට එළඹෙන බව සැලකෙන අතර එය පිළියන්දලදී නීතිගත වූ බවට සැලකේ.

12. ආරවුල් බේරුම් කිරීම.

subamangalam.lk වෙබ් අඩවිය හා එක්සෙල් මංගල සේවය සම්බන්ධයෙන් වන සියලුම ආරවුල් වර්ෂ 1995 අංක 11 ආරවුල් බේරුම් කිරීමේ පනත යට‍තේ බේරුම් කරුවන් තුන්දෙනෙකු (3) ගෙන් සැදුම්ලත් බේරුම්කරන සභාවක් ඉදිරියේදී කොළඹ දී විභාගයට ගැනීමට ඔබ හා එක්සෙල් ඩේ‍ටා බැන්ක් ආයතනය මෙයින් එකග වේ.

Settlement of Disputes .

You and subamangalam.lk here by agrees that any dispute arising out of or in any way effecting this agreement will be referred to arbitration before an arbitration panel comprising of three (3) members under the Arbitration Act no 11 of 1995 at Colombo, Sri Lanka.